Pnömatik Satış Mağazası

SATIŞ SÖZLEŞMESİ


İşbu Satış Sözleşmesi; 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilen mesafeli satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı                        : VEMA Hidrolik Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi                        : İvedik OSB. İ.Melih Gökçek Bulvarı Eminel İş Merkezi No: 18/29 Yenimahalle ANKARA  

Telefon                       : (0312) 385 42 60

E-posta                       :info@pnomatikvalf.net

 

ALICI BİLGİLERİ:

Alıcı Adı/Soyadı        :

Adresi                         :

E-mail                        :

Teslimat Adresi         :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi            :


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait “www.pnomatikvalf.net” adresli internet sitesinden elektronik ortamda fiyat, özellik vb. bilgilerini inceleyerek siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yürürlükteki Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik” olarak anılacaktır) hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

3.1. Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

3.2. Ödeme Şekli:

3.3. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle stokta olmaması veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü ise şu şekilde uygulanacaktır: SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde öder. Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi Banka tarafından gerçekleştirilir. Ancak; konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için, söz konusu iade ürün bedeli yine taksitli olarak ALICI’ nın hesaplarına aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa; satışın başlangıçta Banka ve müşteri tarafından belirlenen taksitleri bittikten sonra, satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha, yine satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit meblağlarında aylık olarak ALICI’ nın Banka hesabına iade/mahsup edilecektir.

3.5. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani VEMA, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

3.6. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.7. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

3.8. Teslimat Şekli ve Adresi:

Teslimat Adresi         :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi            :


3.9. Teslimat, SATICI tarafından kargo aracılığı ile ve/veya SATICI’ nın tayin ettiği BAYİ’si aracılığı ile kargo ve/veya nakliye yolu ile ALICI’nın yukarıda belirttiği teslimat adresine yapılacaktır. Teslimat anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda KARGO firması ve/veya SATICI müşteri yetkilisi müşteri ile koordinasyonun kurulmasını sağlayacaktır. Bu koordinasyon sonucunda halen ALICI adresine, ALICI’dan kaynaklı olarak teslimat gerçekleştirilememesi durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’dan kaynaklı olarak ikinci seferde dahi teslimatın yapılamaması durumunda; kargonun kargo şirketinde beklemiş olmasından dolayı ve ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar da ALICI'ya aittir. Kargo/nakliye ücreti ALICI tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, “https://dev.pnomatikvalf.net” internet sitesinde Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve Yönetmeliğin 5. maddesi kapsamındaki tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini açıkça beyan eder.                                               

4.2. Sözleşme konusu ürün, özel bir durum belirtilmemesi halinde, sipariş süresinden 24 saat sonra teslimata hazır hale geleceği taahhüt edilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün ve/veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmenin ALICI tarafından yine elektronik ortamda teyit işleminin gerçekleştirilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bedelini SATICI’nın talebinden itibaren 3 gün içinde SATICI'ya ödemesi veya ürünün en geç 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.  

4.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde ürünü kullanmadan, montaj yaptırmadan, tahrip etmeden/bozmadan satın almaktan vazgeçerek teslim aldığı şekli ile iade etme hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün, esas alınır.
  Cayma hakkının kullanılması için süresi içinde; +90 (312) 385 42 60 numaralı  iletişim merkezinden veya “info@pnomatikvalf.net ‘’ e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks veya e-mail ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6502 sayılı Kanun’un 48. maddesi hükmü uyarınca mutat kullanımını aşar şekilde kullanılmaması şart olup; ALICI cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ayrıca ürünün içinden çıkan tüm dokuman ve tüm aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, monte edilmiş / kurulmuş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır.

ALICI, Yönetmeliğin 15. maddesinde sayılan sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

5.2. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

5.3. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.                                                                                          

5.4. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

5.5. İade işlemlerinin yapılabilmesi için 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün ‘’SATICI’’ tarafından; kullanılıp – kullanılmadığı, ambalajının bozulup bozulmadığı, vb. durumunun kontrol edilip bir tutanak ile teslim alınması ve bu tutanak ile Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca ALICI’ya gönderilmiş olan iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra fatura aslının ürün ile birlikte iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Yasadan kaynaklanan cayma hakkının kullanılması nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.6. Kredili satışlarda cayma bildiriminin ALICI tarafından kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. ALICI, süresi içinde satıştan caydığı hallerde ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen geri iade etmekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

5.7. SATICI’nın, cayma hakkı konusunda ALICI’yı bilgilendirmemesi halinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

5.8. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmiş olması yeterlidir.

MADDE 6- SATICININ KAYITLARI

ALICI, SATICININ kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Satıcı ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta SATICI’NIN her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

7.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 123-125.maddesinde yer alan Temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

7.2. Yönetmeliğin 16/4. maddesi gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya haber vermeyi taahhüt eder. Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, ALICI’nın sipariş verdiği ürün için ödediği bedeli veya varsa onu borç altına sokan tüm belgeleri en geç 10 (on) gün içinde geri iade edeceğini taahhüt eder. Bununla birlikte haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde SATICI, Yönetmeliğin 16/4. maddesindeki düzenleme doğrultusunda ALICI’yı açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onayını almak şartıyla eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edip teslim edebilir.

7.3. SATICI, işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını, salgın hastalıklar vb. gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, beyan ve kabul eder. ALICI, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

7.4. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir.)

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER                                                          

8.1. 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

8.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 9- İHTİLAFLARIN HALİ

9.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ALICI, ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. vd. maddeleri uyarınca Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketici işleminin yapıldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Belirlenen parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’nin vereceği kararlar tarafları bağlar ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. İşbu sözleşmede belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

9.2. Siparişin onaylanması durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

9.3. İşbu sözleşme tarihinde elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

SATICI          : VEMA Hidrolik Pnömatik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ALICI            :